سرمایه گذاری در ترکیه

ما در این بخش سایت فامیاب ترکیه به برسی سرمایه گذاری در ترکیه می پردازیم.

دلایل سرمایه گذاری در ترکیه:

 • اقتصاد قوی
 • بازار های داخلی و بازار منطقه ای ترکیه
 • موقعیت استراتژیک
 • جمعیت مناسب
 • نیروی کارآزموده و هزینه مناسب
 • محیط سرمایه گذاری آزاد
 • برنامه های تشویقی خاص
 • موقعیت مناسب برای توسعه فناوری و پشتیبانی گسترده از آن
 • فرصت های شغلی گسترده
 • اصلاحات در خصوصی فرصت های شغلی

اقتصاد قوی:

بر اساس آمار جهانی اقتصاد ترکیه از سال 2003 تا 2018 دارای رکورد رشد در بین کشور های دیگر بوده است. کشور ترکیه توانسته از اقتصاد هیجدهم در سال 2003 به اقتصاد سیزدهم در سال 2018 برسد.

کشور ترکیه با پشت سرگذاشتن رقبا توانسته این انتظار ایجاد کند که این روند روبه رو رشد ادامه پیدا کند. ترکیه برعکس دهه های گذشته توانسته است که نرخ تورم و نوسانات آن را کنترل کند.

بازار های داخلی و بازار منطقه ای ترکیه:

عملکرد اقتصادی ترکیه باعث شد که درآمد سرانه از 3581 دلار در سال 2002 به 9,632دلار در2018 افزایش یابد.

جمعیت ترکیه 80 میلیون نفر است و به واسطه این جمعیت کثیر توانسته موتور اقتصاد داخلی خود را روشن کند.

موقعیت استراتژیک:

ترکیه به عنوان یکی پل طبیعی بین شرق-غرب و شمال – جنوب  قرار گرفته است. به خاطر موقعیت مکانی مناسب ترکیه، ترکیه توانسته بازار مقرون به صرفه ای داشته باشد.

به واسطه موقعیت مکانی مناسب و ارتباط دوستانه با سایر کشورها، خطوط هایی ترکیه دارای 255 مقصد در 122 کشور هستند.

جمعیت مناسب:

با کاهش نیروی کار در اروپا، برای سرمایه گذاران جمعیت جوان و تحصیل کرده ترکیه مورد توجه قرار گرفته است.

با سرمایه گذاری های مناسب و جمعیت جوان ترکیه توانسته است، یک بازار پویا و پرجنب جوش را ایجاد کند.

نیروی کارازموده و هزینه مناسب:

ترکیه با 32.7 میلیون نفر نیروی کار توانسته است سومین کشور اروپایی در تعداد نیروی کار قرار گیرد.

جمعیت جوان و تحصیل کرده و هزینه های معقول به صرفه برای کسب کار عامل رشد اقتصاد ترکیه شده است.

محیط سرمایه گذاری آزاد:

قانون سرمایه گذاری ترکیه علاوه بر انطباق با استانداردهای بین المللی و سادگی، برخورد برابری با همه سرمایه گذاران دارد.

برنامه های تشویقی خاص:

ترکیه دارای چهارچوبی جامع برای حداقل شروع کار و بازگشت سرمایه در کمترین زمان ممکن حمایت میکند.

اقدامات تشویقی دولت ترکیه برای سرمایه گذاران براساس اولویت کاری آن ها طبقه بندی می شود.

دولت ترکیه علاوه بر حمایت از پروژه های تحقیق، توسعه، نوآوری و اشتغال، از طریق وام و کمک های مالی مختلف از سرمایه گذاری پشتیانی میکند.

موقعیت مناسب برای توسعه فناوری و پشتیبانی گسترده از آن:

دولت ترکیه قصد دارد سهم سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در کل بوجه عمومی را 2%افزایش دهد. این سهم در سال 2018 به بیش از 1% رسیده بود انتظار می رود در چند سال آینده به 2% برسد.

فرصت های شغلی گسترده:

کشور ترکیه با اقتصادی پیشرفته خود توانسته در بخش های مختلف فرصت های شغلی ایجاد کند مانند:

 • ماشین سازی
 • لوازم خانگی
 • کشاورزی و مواد غذایی

اصلاحات در خصوصی فرصت های شغلی:

دولت ترکیه اصلاحات را از سال 2000 تا به امروز ادامه داده است.

اصلاحات عمده در کشور ترکیه

reform-timetable-TR.jpg

سایت فامیاب ترکیه:

ما در سایت فام یاب ترکیه با تیم پشتیبانی مجرب خود پاسخ گوی تمام سوالات شما عزیزان هستیم. اگر دنبال مسکن در ترکیه هستید می توانید به بخش پروژهای سایت فام یاب ترکیه مراجع فرمایید.